επεμβατικoς μηχανικoς αερισμoς

Προμηθεύουμε τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, με βάση τις ανάγκες του ασθενούς και την ιατρική γνωμάτευση, εκπαιδεύοντας κατάλλληλα το οικογενειακό του περιβάλλον για :

  • Να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις ενδείξεις του αναπνευστήρα και να επεμβαίνουν ανάλογα.
  • Να μπορούν να έχουν σωστή αποστειρωμένη τεχνική πράξη αναρρόφησης.
  • Να υπάρχει σωστή συντήρηση και καθαριότητα τραχειοσωλήνα / τραχειοστομίας.
  • Να μπορούν να αντιλαμβάνονται την σωστή πίεση του “cuff”.
  • Να παρέχονται οδηγίες για ειδικές φυσιοθεραπευτικές ασκήσεις για την βελτίωση και ανακούφηση της κατάστασης του ασθενούς.
  • Να γίνεται συστηματική παρακολούθηση σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.
  • Να προσφέρεται η πλήρης νοσηλευτική αγωγή του ασθενούς κατ’ οίκον.