Μη επεμβατικoς μηχανικoς αερισμoς

Προμηθεύουμε τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, με βάση τις ανάγκες του ασθενούς και την ιατρική γνωμάτευση, εκπαιδεύοντας κατάλλληλα το οικογενειακό του περιβάλλον για :

  • Nα διασφαλίσουμε ότι ο ασθενής με την κατάλληλη εκπαίδευση εξακολουθεί να εφαρμόζει την σωστή θεραπεία.
  • Να δίνουμε λύσεις σε όλες τις παρενέργειες που μπορεί να δημιουργηθούν (ξηρασία, “μπούκωμα” της μύτης, διαρροές, σωστή τοποθέτηση,της μάσκας, κλπ.)
  • Να υπάρχει διαρκής και άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για την πορείας εξέλιξης της θεραπείας.